Select your language

Andere informatie en diensten van de overheid : www.belgium.be  belgium

In het kader van het bestrijden van de pandemie hebben in 2020 22 ziekenwagendiensten een addendum toegevoegd aan hun conventie met de FOD VVVL. Op basis van dit addendum werd voor een periode van 8 weken voor elke permanentie binnen de ziekenwagendienst die 24/7 beschikbaar werd gesteld een standaardvergoeding van ± € 12.000 toegekend. Daarnaast werd eenmalig een bedrag van € 8 miljoen verdeeld over de ziekenwagendiensten in het kader van de COVID-19-pandemie.