Select your language

Andere informatie en diensten van de overheid : www.belgium.be  belgium

Oproepen naar het nummer 112 en 1733[1]waarvoor een medische interventie vereist is, worden door de operatoren van de 112-centrales via de Belgische handleiding voor de medische regulatie behandeld. Deze handleiding biedt een geïntegreerde set van medische protocollen om op uniforme wijze het ernstniveau van de hulpoproepen te bepalen door de operatoren van de noodcentrales en de kwaliteit van de afhandeling te bewaren. Ze biedt richtlijnen aan de medewerkers omtrent welk middel (MUG, PIT, ziekenwagen, wachtpost, huisbezoek of eigen huisarts[2]dient uitgestuurd te worden of welke acties dienen aanbevolen te worden in een specifieke situatie.

In het kader van de gezondheidscrisis is tijdelijk een nieuw protocol uitgewerkt om adequaat te kunnen reageren op oproepen van mensen die mogelijks met COVID-19 zijn besmet. Volgens de stand van de wetenschappelijke kennis over het virus is dit medische protocol meermaals herzien en gecorrigeerd, rekening houdend met de Sciensano-richtlijnen.

De 112-medische directies en/ of adjunct medische directies en de verpleegkundig regulatoren, die deel uitmaken van de dienst Dringende Hulpverlening van de FOD VVVL zijn in de noodcentrales aanwezig om de operatoren te ondersteunen en te adviseren. Tijdens de hele crisis hebben de medische directies de 112-operatoren begeleid in het kader van de opvolging van de evolutie van de COVID-19-protocollen om een efficiënte en effectieve behandeling van de hulpoproepen in verband met het coronavirus te garanderen.

Meer informatie over de Belgische handleiding voor de medische regulatie: www.health.belgium.be

[1] 1733 is een centraal telefoonnummer in België om bij niet-dringende medische hulp een huisarts van wacht te bereiken (zie ook hoofdstuk ‘Zorgactiviteit’)

[2] Zie ‘Blikvanger Dringende, medische en psychosociale hulpverlening’ voor meer informatie over de werking van de verschillende middelen.