Select your language

Andere informatie en diensten van de overheid : www.belgium.be  belgium

Er werd een wet[1]aangepast waarbij nieuwe handelingen worden geformuleerd die apothekers in een publieke apotheek mogen uitvoeren. In deze wet worden de voorwaarden en strikte modaliteiten geformuleerd waarbinnen de handelingen kunnen uitgevoerd worden zoals het volgen van een opleiding.

De apothekers zijn sindsdien gemachtigd om een COVID-19-vaccin voor te schrijven en toe te dienen. Het vaccin mag echter enkel voorgeschreven worden indien het onmiddellijk wordt toegediend in de apotheek. Apothekers zijn bovendien ook geautoriseerd om adrenaline voor te schrijven en om dit onderhuids of intramusculair toe te dienen in het geval dat een patiënt na het toedienen van het vaccin een anafylactische schok zou krijgen.

Verder zijn apothekers sinds midden juli 2021 tijdelijk gemachtigd om een staalafname om een snelle antigeentest uit te voeren en om de resultaten hiervan te communiceren aan de bevoegde organisatie. Dit enkel bij personen vanaf 6 jaar die geen COVID-19-symptomen vertonen en die een COVID-19-certificaat nodig hebben voor een reis of evenement. Sinds 1 november 2021 kunnen apothekers ook testen uitvoeren voor uit een rode zone terugkerende reizigers en voor mensen die COVID-19-symptomen vertonen. Farmaceutisch-technische assistenten mogen eveneens deze handelingen uitvoeren onder de verantwoordelijkheid en toezicht van een apotheker.

In onderstaande grafiek kan men het aantal testen terugvinden die werden afgenomen door apothekers. Hier zagen we een verhoogde activiteit van november 2021 t.e.m. begin februari 2022.

AANTAL AFGENOMEN TESTEN BIJ APOTHEKERS

[1]Gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen