Verdeling van het beschermingsmateriaal aan gezondheidszorgbeoefenaars werkzaam in de ambulante sector