Select your language

Andere informatie en diensten van de overheid : www.belgium.be  belgium

De dienst Public Health Emergencies binnen de FOD VVVL verzorgde de coördinatie van de verdeling van het beschermingsmateriaal. Bij de start van de pandemie werd het materiaal enkel geleverd aan de gezondheidszorgbeoefenaars die actief bleven. Sinds mei 2020 werd het materiaal verdeeld bij alle gezondheidszorgbeoefenaars opdat de ambulante activiteit heropgestart kon worden.

De leveringen van het materiaal werden verzorgd door het ministerie van Defensie die het materiaal aan alle provincies leverde waarna de gouverneurs zorgden voor de verdere verdeling op lokaal niveau. Verder werd een strategische stock aangelegd. De inhoud van de stock werd bepaald op basis van het advies van de overlegorganen voor elk gezondheidszorgberoep.

De verdeling van de stock gebeurde in eerste instantie voor de beroepen die het meeste risico lopen en vervolgens werd dit uitgebreid volgens een gedetailleerd plan voor alle gezondheidszorgberoepen. In dit kader werd een applicatie ontwikkeld waarin elke beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg zich kan inschrijven om materiaal te verkrijgen.

Meer weten over aanbevelingen en strategische voorraad beschermingsmiddelen in de ambulante zorgverstrekking: www.health.belgium.be