Select your language

Andere informatie en diensten van de overheid : www.belgium.be  belgium

Het verpleegkundig personeel en andere gezondheidszorgprofessionelen werken sinds de start van de COVID-19-pandemie onder grote druk. Er heerste een risico dat er een personeelstekort zou ontstaan voor het toedienen van verpleegkundige zorgen omwille van de blijvende toestroom van COVID-19-patiënten.

Daarom werd beslist dat bepaalde verpleegkundige activiteiten zouden kunnen uitgevoerd worden door personen die hier wettelijk niet voor bevoegd zijn bv. studenten, tandartsen, vroedvrouwen, ... Het betreft een uitzonderlijke en tijdelijke maatregel tijdens de COVID-19-pandemie. Deze activiteiten kunnen slechts onder strikte, wettelijke voorwaarden uitgevoerd worden[1]. De activiteiten kunnen bijvoorbeeld enkel onder toezicht van een coördinerende verpleegkundige plaatsvinden, een opleiding diende gevolgd te worden, … Op deze manier werd de continuïteit, de kwaliteit en de veiligheid van de verpleegkundige zorgen zoveel als mogelijk gegarandeerd.

Sommige uitzonderlijke maatregelen werden door de wet van december 2021[2] verlengd tot 1 juli 2022 waarbij de maatregelen werden beperkt tot voorwaarden voor specifieke prestaties (o.a. het testen van patiënten en het toedienen van vaccinaties).

[1] Wet van 4/11/2020 inzake verschillende sociale maatregelen ingevolge de COVID-19-pandemie

[2]Wet van 23 december 2021 tot wijziging van de wet van 4 november 2020 inzake verschillende sociale maatregelen ingevolge de COVID-19-pandemie