Select your language

Andere informatie en diensten van de overheid : www.belgium.be  belgium

Beste lezer,

Hierbij presenteer ik jullie een vernieuwde versie van de Blikvanger omtrent COVID-19. Hoewel we dit graag anders gezien hadden, blijft het virus nog steeds een impact hebben op ons leven. De koudere herfst- en wintermaanden zorgen opnieuw voor een opflakkering van het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames.

Achter de schermen blijven onze diensten in de weer om de cijfers hieromtrent te monitoren en de ziekenhuizen en zorgverleners bij te staan bij de behandeling van de COVID-19-patiënten en de organisatie van de zorgverlening.

In deze editie hebben we er opnieuw voor gekozen om enkele activiteiten uit te lichten waar onze diensten binnen het directoraat-generaal Gezondheidszorg van de Federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu nauw bij betrokken zijn. De elementen omtrent ‘Organisatie’, ‘Activiteit’, ‘Financiering’ en ‘Kwaliteit’ uit de vorige editie werden hernomen en van een update voorzien. Daarnaast werden in deze editie enkele cijfers toegevoegd waarbij de kenmerken van de COVID-19-patiënten die in 2020 werden opgenomen in het ziekenhuis worden weergegeven.

Ik wens jullie veel leesplezier,

Annick Poncé,
Directeur-generaal ad interim, DG Gezondheidszorg