Select your language

Andere informatie en diensten van de overheid : www.belgium.be  belgium

In elke COVID-19-golf merken we een duidelijke piek in het aantal besmettingen en in de positiviteitsratio[1]

Het hoogst aantal vastgestelde besmettingen vond plaats in de vijfde golf met een piek van gemiddeld meer dan 50.000 besmettingen per dag.

DAGELIJKS AANTAL NIEUWE COVID-19-BESMETTINGEN EN AFGENOMEN TESTEN[2]


Het aantal geteste personen vertoont sinds het begin van de pandemie een stijgende trend met een eerste piek van gemiddeld meer dan 65.000 testen per dag in de 2e golf. Dit is een verdriedubbeling van het aantal testen per dag t.o.v. de eerste golf. Toen werden minder testen afgenomen omdat de testcapaciteit op dat moment beperkt was. Hierdoor werden bijgevolg minder besmettingen vastgesteld. De test-strategie werd doorheen de pandemie meermaals gewijzigd. Dit had een invloed op het aantal afgenomen testen. Tussen 21/10/2020 en 22/11/2020 werden bijvoorbeeld enkel personen met symptomen getest en gebeurde er geen testafnames bij personen met een hoog-risico contact, vanaf 2/2/2021 werden ook kinderen ouder dan 6 jaar getest, … Tijdens de vierde en vijfde golf werden was er een maximale testcapaciteit en werden gemiddeld 120.000 testen per dag afgenomen.

Na de vijfde golf observeren we een drastische daling in het aantal afgenomen testen.

[1]Bron: Sciensano

[2]De positiviteitsratio geeft het aantal positieve patiënten t.o.v. de totaal aantal geteste personen weer.