Select your language

Andere informatie en diensten van de overheid : www.belgium.be  belgium

In de 1ste en 2e golf vonden er gemiddeld meer dan 200 overlijdens per dag plaats binnen en buiten het ziekenhuis. Dit aantal daalde aanzienlijk in de volgende golven, waar het gemiddeld aantal dagelijkse overlijdens schommelt rond 50 overlijdens in de vierde en de vijfde golf. Sinds mei 2022 schommelt het gemiddelde tussen 4 tot 14 overlijdens per dag.

DAGELIJKS AANTAL OVERLIJDENS TEN GEVOLGE VAN EEN COVID-19-BESMETTING [1]

[1]Bron : Sciensano