Select your language

Andere informatie en diensten van de overheid : www.belgium.be  belgium

De vaccinatiecampagne werd opgedeeld in verschillende fasen:

In onderstaande grafiek werden de gegevens verzameld van alle gevaccineerde personen. Op 31 oktober 2022 had 79% van de totale Belgische bevolking een basisvaccinatie toegediend. Daarnaast had 62% een eerste boostervaccin verkregen, 31% een 2de boostervaccin en 4% een herfstbooster.

PERCENTAGE GEVACCINEERDEN PER TYPE VACCINATIE[1]

Hieronder maken we een vergelijking van het percentage gevaccineerde personen van 18 jaar en ouder en het percentage gevaccineerde gezondheidszorgwerkers op 31/10/2022. Hier observeren we dat het percentage personen dat een volledige basisvaccinatie toegediend kreeg gelijkaardig is. We stellen echter een grotere variatie vast bij het percentage personen die een eerste en tweede boosterprik verkregen. Hier zien we dat een groter percentage van de zorgverleners een boosterprik verkreeg. Vanaf de herfstbooster zien we echter de eerste maal dat de algemene bevolking meer koos om de boosterprik te verkrijgen dan de zorgverleners. Dit cijfer kan echter wel nog stijgen.

VACCINATIEPERCENTAGE VAN ZORGVERLENERS, PERSONEN OUDER DAN 18 JAAR EN TOTALE BEVOLKING (31/10/2022)

[1]Bron: Sciensano