Geestelijke Gezondheid

Inhoud

Samenvatting

Geestelijke gezondheid is het vermogen om te voelen, denken en handelen op een manier die ons vermogen om van het leven te genieten en met uitdagingen om te gaan, vergroot. Geestelijke gezondheidsstoornissen vormen een probleem voor de volksgezondheid vanwege hun frequentie, het leed en de handicap die ze veroorzaken, en de impact op de fysieke en sociale gezondheid van individuen en de mensen om hen heen.

Uit de Gezondheidsenquêtes blijkt dat angst, depressie en eetstoornissen de meest voorkomende psychische stoornissen zijn. In 2018 had ongeveer een op de tien mensen een angststoornis (vergelijkbaar met 2013) of een depressieve stoornis (lichte afname t.o.v. 2013).

Zelfmoord is een belangrijk probleem voor de volksgezondheid in België. Zelfmoordgedachten en -pogingen nemen too tijdens de COVID-19 crisis. Zelfmoord is een van de belangrijkste doodsoorzaken onder jongeren in België. Het zelfmoordcijfer ligt 2,6 keer hoger bij mannen dan bij vrouwen. Het sterftecijfer als gevolg van zelfmoord is bijzonder hoog in België in vergelijking met de andere EU-15-landen.

Terwijl de consumptie van slaap- en kalmeermiddelen sinds 2008 afneemt, blijft de consumptie van antidepressiva toenemen.

Er bestaan belangrijke sociale ongelijkheden in geestelijke gezondheid: meer mensen met een lager opleidingsniveau lijden aan psychische stoornissen. Mentale gezondheidsindicatoren duiden op een betere situatie in het Vlaamse Gewest.