Select your language

Andere informatie en diensten van de overheid : www.belgium.be  belgium

Een nieuwe indicator “Geografische toegankelijkheid tot materniteiten (A-16)" werd gepubliceerd; ook de indicator “Aantal patiënten per verpleegkundige (A-8)” werd geüpdatet.