2020 Update

Een nieuwe indicator “Geografische toegankelijkheid tot materniteiten (A-16)" werd gepubliceerd; ook de indicator “Aantal patiënten per verpleegkundige (A-8)” werd geüpdatet.