Select your language

Andere informatie en diensten van de overheid : www.belgium.be  belgium

In onderstaande grafiek kunnen we enkele pieken in het bezoek van de website observeren. Deze pieken zijn enerzijds gerelateerd aan nieuwe functionaliteiten op de website zoals bijvoorbeeld het consulteren van de testresultaten, aanvragen van een PCR-test, opvragen van het EU-digitaal COVID-certificaat,… Anderzijds zijn deze pieken gerelateerd aan de COVID-19-golven.

AANTAL BEZOEKEN WEBSITE MIJNGEZONDHEID.BE

In januari 2022 steeg het aantal dagelijkse bezoekers gemiddeld naar ± 58.000 vergeleken met ± 7.000 dagelijkse bezoeken in januari 2021.

Enkele verbeteringen werden reeds geïntegreerd in de website:

  • De rubrieken m.b.t. COVID-19 werden ingedeeld in 4 grote thema’s opdat de informatie eenvoudig terug te vinden is:
    • Testen en resultaten
    • Quarantaine
    • Vaccinatie
    • EU Digitaal Covid-certificaten
  • De rubriek met veelgestelde vragen werd verder van een update voorzien om beter te kunnen beantwoorden aan de noden van de burger.