Select your language

Andere informatie en diensten van de overheid : www.belgium.be  belgium

Gedurende de COVID-19-pandemie zetten verscheidene gezondheidsmedewerkers zich dag in dag uit in om patiënten met COVID-19 op te vangen en te behandelen. In dit hoofdstuk wordt geschetst welke acties door het HTSC werden ondernomen om de capaciteit binnen de ziekenhuizen te vrijwaren alsook welke stappen ondernomen werden inzake het transport van COVID-19-patiënten. Verder wordt de invloed van de pandemie op de dringende hulpverlening besproken.

Gezien de reeds zeer uitgebreide rapporteringen omtrent de epidemiologische cijfers aangaande de verspreiding van COVID-19 in België opteren we ervoor om deze niet op te nemen in dit rapport maar verwijzen wij u graag door naar de website van Sciensano.

Meer weten over de epidemiologische cijfers omtrent COVID-19:                                         covid-19.sciensano.be