Belgisch Handboek Medische Regulatie

Het Belgisch Handboek Medische Regulatie (BHMR) vormt een handleiding/ leidraad voor operatoren in de noodcentrale 112. Met behulp van gericht opgestelde flowcharts per medisch protocol wordt het ernstniveau van de situatie van de oproeper bepaald. Op basis van dat ernstniveau wordt vervolgens het meest adequate middel gekozen (MUG, PIT, ziekenwagen, wachtpost of huisarts).

 DH NL fig19

Meer weten over het Belgische Handboek voor Medische Regulatie: www.health.belgium.be