Kwaliteit

Binnen de dringende hulpverlening worden verschillende initiatieven genomen om de kwaliteit van dringende interventies steeds te kunnen waarborgen. In dit hoofdstuk voorzien we een niet-exhaustieve opsomming van initiatieven, activiteiten en voorzieningen ten behoeve van de kwaliteit in de dringende hulpverlening.