Select your language

Andere informatie en diensten van de overheid : www.belgium.be  belgium

In dit hoofdstuk worden enkele kerncijfers weergegeven aangaande het aantal interventies met een ziekenwagen en een MUG.

DH NL fig14