Activiteit

In dit hoofdstuk worden enkele kerncijfers weergegeven aangaande het aantal interventies met een ziekenwagen en een MUG.

DH NL fig14