Select your language

Andere informatie en diensten van de overheid : www.belgium.be  belgium

Op 27 maart 2017 werd een protocolakkoord afgesloten tussen de Federale Overheid en de Gemeenschappen en Gewesten met betrekking tot de uiterlijke kenmerken van de medische interventiemiddelen en het personeel, zowel binnen het dringend als het niet-dringend vervoer.