Select your language

Andere informatie en diensten van de overheid : www.belgium.be  belgium

Binnen de wetenschappelijke literatuur over Dringende Geneeskunde werden reeds tal van indicatoren bepaald om de kwaliteit van de dringende hulpverlening te meten. Binnen de NRDGH werd op basis hiervan een Service Level Agreement (SLA) bepaald. Dit is een overeenkomst tussen de federale overheid en de ziekenwagendiensten waarbij prestatie-indicatoren en kwaliteitseisen worden afgesproken. Verschillende aandoeningen vragen immers om een snelle reactie. Om die reden heeft men in de betreffende SLA afgesproken om een tijdspanne van gemiddeld vijftien minuten in 90% van de gevallen tussen een oproep naar het nummer 112 en de aankomst van een ziekenwagenequipe ter plaatse te garanderen voor elke interventie.

De invoering van AMBUREG-registratie maakt het mogelijk om de activiteit en aanrijtijden van ziekenwagens te monitoren waardoor men kan nagaan of de SLA gerespecteerd wordt in België.