Select your language

Andere informatie en diensten van de overheid : www.belgium.be  belgium

AMBUREG is een verplichte registratie van gegevens over de interventies van alle erkende ziekenwagens in België. In deze registratie worden verscheidene gegevens geregistreerd aangaande elke interventie waarvoor een ziekenwagenequipe van een erkende ziekenwagendienst werd uitgestuurd. Deze registratie is verplicht sinds januari 2019 en wordt geregeld door het Koninklijk Besluit van 14 december 2018.

AMBUREG heeft tot doel de werking van de dringende geneeskundige hulpverlening te verbeteren en bij te dragen tot het beheer van het gezondheidszorgstelsel.

Meer weten over AMBUREG: www.health.belgium.be