Select your language

Andere informatie en diensten van de overheid : www.belgium.be  belgium

De federale gezondheidsinspecteur treedt op als lokale vertegenwoordiger van de FOD VVVL voor de materie Dringende Geneeskundige Hulpverlening. Hij is de gesprekspartner van de gouverneur, de burgemeester, de gezondheidswerkers en de burger. De federale inspecteur wordt bijgestaan door een expert incident- en crisismanager (ICM), een psychosociaal manager (PSM) en een team medische directie 112. Dit team bestaat uit een medisch directeur, een adjunct medisch directeur en verpleegkundig regulatoren (zie hoofdstuk ‘Organisatie’). Samen vormen ze een ‘Cluster federale gezondheidsinspectie’. De taken van de clusters zijn de volgende:

  • het toezien op de goede organisatie van de ‘Dringende Geneeskundige Hulpverlening’ waarbij een controle wordt uitgevoerd van de kwaliteit van de activiteiten;
  • de coördinatie van het medische luik van de nood- en interventieplannen op provinciaal en gemeentelijk niveau;
  • de lokale uitvoering van federale rampenplannen (nucleair plan, gezondheidsplan, hittegolfplan, …)

Meer weten over het werk van federale gezondheidsinspecteurs: www.health.belgium.be