Verschillen tussen arrondissements bestaan voor de meeste doodsoorzaken

Informatie over doodsoorzaken per arrondissement tot 2017 is nu opgenomen in de factsheet Atlas van sterfte naar doodsoorzaak per arrondissement, 2003-2017.