Select your language

Andere informatie en diensten van de overheid : www.belgium.be  belgium

Informatie over doodsoorzaken per arrondissement tot 2017 is nu opgenomen in de factsheet Atlas van sterfte naar doodsoorzaak per arrondissement, 2003-2017.